Kalender Fotoalbum Dokumenter Kontakt oss


Berganbukta Båtforening

Foreningen ble etablert 26. nov. 1980 etter initiativ fra beboerne i det nye boligområde mellom Granholmen og Lofterød.  Det ble gjort leieavtale med
Sandefjord kommune som eier av strandområdet. Nytt bryggeanlegg ble
lagt ut våren 1981.

Medlemmene skulle være beboerne i et naturlig nærområde til bryggeanlegget. Årsaken var tilgangen til området. Alle veier som fører til Berganbukta er i privat
eie. Kjøring med motorkjøretøy til brygga er derfor ikke tillatt. Nærmeste
offentlige parkeringsplass er på Granholmen.

Hele bryggeanlegget ble skiftet og er nytt i 2001. Det ble fortatt en mindre
utbygging i 2007. Bryggeanlegget har i dag litt over 100 plasser fra 2,3m og
opp til 4,0m bredde. Dybden varierer fra 05,m til ca 3,0m.

Det er strøm til lading, lys og vann på hele anlegget. Foreningen har vakt- og lagerbod like ved bryggeanlegget. Det går vakt hver natt i aktuell sesong.

Nye medlemmer som ønsker plass på brygga kan ta kontakt på
post@berganbukta.no
eller foreningens leder for ytterligere informasjon.

NB!!! Hvis du flytter, får nytt telefonnummer eller ny e-post adresse er det medlemmenes ansvar å melde dette til foreningen.  

Berganbukta Båtforening post@berganbukta.no